Saturday, June 4, 2016

Ang Pagkagapi ni Dagulang Ba-It at ang Tagailog


Ang Pagkagapi ni Dagulang Ba-It at ang Tagailog

Pen, Brush & Ink
Vellum Board
297mm x 420mm
[29.7cm x 42cm]

Post a Comment